Kliknite pre viac produktov
Neboli nájdené žiadne produkty.
Vyhľadávanie v článkoch
Kategórie blogu
Posledné články
Posledné komentáre

Obličky sú prameň života

Publikované 2021-07-04 Napísal 260
Obľúbené1

Obličky sú jeden z najdôležitejších orgánov ľudského tela. Hovorí sa o nich, že sú prameňom života, koreňom jin-jangu všetkých vnútorných orgánov. Ich význam vyplýva z toho, že uschovávajú vrodenú životnú silu a hmotu, z ktorej sa človek rodí a žije a vďaka nej môže sám plodiť ďalšie potomstvo. V rámci tela k obličkám patrí močový mechúr, kosti a kostná dreň, mozog, vlasy, uši, konečník a močová trubica. Z piatich prvkov podľa TČM sú podriadené prvku voda.

Obličky uschovávajú vrodenú životnú silu a hmotu

Obličky sú dve, tvar majú podobný fazuli, sú vzájomne spojené a zahnuté, upínajú sa z oboch strán k chrbtici v mieste štrnásteho stavca. Obličky majú zvonku žltý tukový obal, z vnútra sú biele a zvonku červenej farby. Ku každej z nich vedú dva prívody.

V obličkách sídli esencia ťing, ktorú by sme mohli nazvať, životná esencia. Táto esencia patrí k najdôležitejším pojmom čínskej medicíny. V najširšom význame pomenúva základnú substanciu, z ktorej sa formuje univerzum a z medicínskeho vnímania sa táto energia stáva základom mikrokozmu človeka, čo je energia vo vnútri tela.

Sú tu aj ďalšie príbuzné významy ako koreň tela, čo znamená základnú substanciu, z ktorej sa začne formovať nové budúce telíčko po spojení esenciou muža a ženy. Ďalej tento charakter energie vytvára esenciálne látky vyživujúce organizmus a táto energia je spojená s činnosťou všetkých vnútorných orgánov.
A posledný význam označuje energiu, ktorá sa uchováva v obličkách v plodotvornej látke, ktorá je spojená s rozmnožovacími funkciami. U mužov umožňuje vytváranie semena a u žien menštruačné cykly spojené s tvorbou vajíčok.
V tomto prípade sa táto energia nazýva rozmnožovacia esencia.

.

Obličky riadia vodu

Obličky majú na starosť riadenie procesu premieňania a pohybu tekutín od ich vstupu do tela až po vylučovanie. Proces metabolizmu a premeny tekutín súvisí aj s ďalšími orgánmi, ale obličky na to majú hlavný vplyv.

Tekutiny po požití vstupujú do žalúdka, činnosťou sleziny sa ich jemnejšie zložky dostávajú nahor do pľúc, odkiaľ sú rozvádzané do všetkých orgánov a celého tela ako tzv. Čisté.
Tam sú použité a prechádzajú procesom premeny a ich zvyšok tzv. Kalné zostupujú dole a postupne sa vylučujú mimo telo.

Druhou úlohou je tzv. Otváranie a zatváranie regulačného systému, čo je vylučovanie a zadržiavanie tekutín. Obličky to vykonávajú prostredníctvom svojho pridruženého orgánu a to je močový mechúr.
Správna funkcia tohto procesu je závislá na kvalite energie obličiek.

Tretia úloha sa vzťahuje k ďalším orgánom, ktoré sa podieľajú na kolobehu a spracovávaní tekutín. Jang obličiek je základom všetkého jangu v tele, pretože funkcie orgánov sú prejavom a vlastností jangovej zložky čchi.
Preto len vtedy, keď je jang obličiek dostatočne silný, je silný aj jang ostatných orgánov. V tomto prípade potom môžu vykonávať bez porúch svojej funkcie, ktoré sa vzťahujú k metabolizmu tekutín.

.

Slezina bude dobre premieňať a prepravovať, pľúca budú dobre rozptyľovať, pečeň zabezpečí priechodnosť, trojitý žiarič drží dobre priepustnosť vodných dráh a močový mechúr bude vylučovať a zadržiavať ako organizmus potrebuje.

.

Ochorenie obličiek vždy predstavuje postihnutia metabolizmu tekutín. Keď zoslabne zatváranie a prevládne otváranie, zníži sa schopnosť zadržiavať tekutiny, dochádza k častému močeniu a k nedostatočnému oddeľovanie čistého od kalného. Na farbe moču to môžeme pozorovať, že je zakalený.
Keď nastane opačný prípad, že prevládne zatváranie, tak sa nevylučuje dostatok moču, je ho málo a vznikajú vodnaté opuchy.

Obličky sú závorou ​​žalúdka, tá keď je zatvorená a neprepúšťa, tak sa začne voda hore aj dole zhromažďovať pod kožou a vznikajú vodnaté opuchliny, ktoré znamenajú vznik choroby v dôsledku akumulácie vody.

.

Vzťah obličiek k častiam tela, obličky riadia kosti

Okrem ďalších vzájomných vzťahov, obličky riadia kosti, rodia kostnú dreň, sú spojené s mozgom a riadia zuby. Spojitosť kostí s obličkami je daná prostredníctvom životnej esencie, z ktorej sa vytvára kostná dreň, rast a pevnosť kostí a zásobovanie živinami.
Obličky, dreň a esencie predstavujú prepojený systém, v ktorom sa jednotlivé jeho súčasti vzájomne ovplyvňujú. Dostatok esencie sa prejaví na kostnej dreni, ktorá poskytne kostiam výživu a tie budú potom silné a pevné.

Prirodzene pri nedostatku esencie obličiek nastávajú negatívne dôsledky. Drene je nedostatok, kostiam sa nedostáva potrebné množstvo živín, ich štruktúra slabne, kosti rednú a strácajú pevnosť.
U detí sa to prejavuje spomaleným rastom a u dospelých to vedie k ochabnutosti v páse a kolenách, strate istoty chôdze, až k neschopnosti pohybu. U starých ľudí dochádza z tohto dôvodu ku krehkosti a zvýšenej lámavosti kostí.

.

Pokiaľ ide o pojem dreň, tak ju chápeme ako mäkkú hmotu v kostiach, ale čínska medicína používa tento pojem tiež pre miechu a mozog. Aj mozog má svoj pôvod v esencii obličiek, ktorá ovplyvňuje kvalitu mozgu, všetky jeho funkcie a súvisí tiež s inteligenciou človeka.
Dostatok esencie obličiek predstavuje dostatok výživy pre mozog, ktorý potom môže využiť celú kapacitu svojho myslenia, pamäte a s ním spojené zmysly, ktoré sú vnímavé a bystré.

Esencia obličiek znamená zníženie prísunu výživy do mozgu a tým aj znižovanie jeho schopností. U detí to môže predstavovať zhoršenú chápavosť, nižšiu inteligenciu. U dospelých zase zhoršovanie pamäti, zlú chápavosť a schopnosť koncentrácie, v ťažkých prípadoch až stratu pamäti.

.

Keď je more drene plné, potom je telo ľahké, prekypuje silou a môže prekračovať aj svoje bežné hranice. Ak je dreň zásobená nedokonale, točí sa z toho hlava, hučí v ušiach, bolia lýtka a sú ochabnuté, pred očami sa robí mihanie, človek má závraty a prestáva počuť, je unavený, slabý a musí stále odpočívať.

Zuby majú rovnaký základ ako kosti, vznikajú z esencii obličiek. Rast, vlastnosti a vzhľad zubov závisí na dostatku alebo nedostatku obličkovej esencie. V prípade dostatku sú zuby pevné, pravidelné, nekývajú sa a ľahko sa nepokazia.
Oslabená esencia obličiek má za následok, že zuby vyrastajú oneskorene, sú nepravidelné alebo rastú nakrivo a nie sú pevné. V takýchto prípadoch sa pri uzdravovaní často používa metóda doplňovania obličiek.

.

Kondícia obličiek sa prejavuje aj na vlasoch

Látky, ktoré umožňujú rast vlasov, sa vytvárajú prostredníctvom krvi. To sa prisudzuje obličkám, pretože zasa obličky uchovávajú túto esenciu a esencia predstavuje zdroj tvorby krvi. Kvalita a množstvo vlasov závisí na dostatku zdravej obličkovej esencie a teda aj na množstve krvi.

Ak sú vlasy husté, lesklé, pružné a vypadávajú len v prirodzenej miere, je všetko v poriadku. Zhruba po štyridsiatke s pribúdajúcim vekom sa podmienky začínajú zhoršovať, čo je prirodzené a dochádza k tomu, že sa vlasy začínajú lámať, vypadávajú a šedivejú.
Pokiaľ k týmto zmenám, ktoré sú spojené so starobou, dochádza predčasne, často sú príznakom oslabenej činnosti obličiek aj prázdnoty krvi.

Vývodom obličiek sú uši a močová trubica a konečník.

.

Na rozdiel od ostatných orgánov cang, majú obličky horný a dolný vonkajší vývod. Horným vývodom sú uši a dolným vývodom je močová trubica a konečník, čiže dva jinové otvory.

Medzi ušami a obličkami je spojenie cez čchi obličiek, ktorá prúdi tiež ušami a preto na jej stave závisí kvalita sluchu. Keď sú obličky v harmónii, potom uši dokážu rozpoznávať pätoro tónov.

Druhá príčina vychádza zo vzťahu medzi obličkami a mozgom. Obličky uchovávajú esenciu, esencie rodia dreň a akumuláciou drene vzniká mozog. Uši sú tiež späté s mozgom, kde sa zbiehajú počuteľné zvuky z oboch uší.
Z tejto dvojitej väzby sa v mozgu prostredníctvom čchi obličiek odráža ich stav, ktorý bezprostredne ovplyvňuje funkčnosť sluchových orgánov. Preto pri oslabení obličiek dochádza k oslabeniu sluchu, hučaniu v ušiach, až k hluchote.

.

Ďalšie vývody sú tzv. Dve jin Predné jin je vonkajší pohlavný orgán, zadná jin je konečník.

Predné jin súvisí s vylučovaním moču a s pohlavnými funkciami. V tomto prípade ide o otvor, vývod a jedná sa o močovú trubicu. Tá však plní dve funkcie, kde rozlišujeme močový otvor a osivo otvor. Tieto otvory sú blízko vedľa seba, ale napriek tomu nie sú jedno a to isté.
Močový otvor je vnútri spojený s močovým mechúrom a semenný otvor je vnútri spojený s komnatou lona, ​​kde ženy prijímajú zárodok a u mužov sa tu schováva semeno. Je to riadené obličkami, ktoré riadia vylučovanie moču a pohlavné funkcie.

Zadné jin, čiže konečník, je vyústenie hrubého čreva a odchádzajú ním nespotrebované zvyšky potravy. Činnosť hrubého čreva je spätá s prepravovacou a premeňovacou funkciou sleziny, ktorá zase pracuje v závislosti na dobrej funkcii obličiek, ktorej jang dodáva slezine energiu a teplo a jin dodáva slezine potrebnú vlhkosť.
Keď potom nemajú obličky dostatok jin, je stolica tuhá a suchá a spôsobuje zápchu.

Pri prázdnote obličkového jangu sa črevá ochladzujú, čchi v nich stagnuje a vznikajú problémy s vytlačením stolice. Pri nedostatku jangovej čchi môže dôjsť k tomu, že slezina nemá dosť energie na premenu a prepravu esencie stravy a spolu s vnútorným zachladením spôsobí hnačky a riedku stolicu.
Keď obličková čchi nemá dostatočnú stabilitu, tak sa objavujú chronické hnačky.

.

Citom obličiek je strach

Do citového života človeka vychádza z obličiek pocit strachu, obavy, bojazlivosti.

Tieto vlastnosti bývajú väčšinou príznakom oslabených obličiek. Popri strachu, ako trvalejšej povahovej črty, je s obličkami a tiež so srdcom spojený náhly intenzívny prejav, ako sú des, zľaknutie, šok.
Všetky tieto emócie sú úzko spojené so stratou obličkovej čchi a tým majú deštruktívny vplyv na čchi v celom tele. Ak sú intenzívne, spôsobujú celkové klesanie čchi a spoločne so vzťahom obličiek k dvom spodným vylučovacím otvorom a spodnému žiariču sa vysvetľuje, prečo sa pri intenzívnom strachu dostavujú problémy s udržaním stolice a moču.

.

Tekutinou obličiek sú sliny

O slezine vieme, že sliny prináležia hlavne k tomuto orgánu. Čínska medicína rozlišuje dva druhy slín, sliny redšie a hustejšie. A práve hustejšie sliny sú spojené s obličkami. Sliny uľahčujú trávenie už v ústnej dutine, udržujú jej čistotu a uľahčujú prehĺtanie. Sami vznikajú z esencie ľadvín a na druhej strane ju pomáhajú spätne dopĺňať.

.

Energia obličiek je spätá s energiou zimy

Obličky predstavujú v tele zhmotnenie prku vody a sú spojené so zimou. To znamená, že na ichenergiu  čchi) najviac pôsobí toto ročné obdobie. Počas zimy sú najviac náchylné na stratu rovnováhy obličkovej čchi a teda aj na ochorenia. Životný štýl by sa nemal odchyľovať od súladu s dianím v prírode.

Počas troch zimných mesiacov dochádza v prírode k uzatváraniu a uschovávaniu. Voda zamŕza a premieňa sa na ľad, krajina zamŕza a stáva sa pevnou. Človek nesmie zbytočne plytvať jangovú energiou, má chodiť skoro spať a vstávať neskôr, najlepšie na východ slnka.
Treba sa chrániť pred zimou a vyhľadávať teplo. Telo by sa nemalo potiť, pretože sa tým poškodzuje v tomto období jangová čchi. To je správne správanie v zimnom období. Kto sa tomu nepodriadi, poškodzuje si obličky a na jar sa to prejaví ochabnutosťou a slabosťou, pretože neboli v zime vytvorené v tele dobré podmienky pre rodenie jarnej čchi.

V reťazci prvkov voda sú obličky ďalej spojené so severom, chladom, čiernou farbou, slanou chuťou. Sever rodí chlad, chlad rodí vodu, voda rodí slanosť, slanosť rodia obličky, obličky rodia kosti a dreň, kosti a dreň rodia obličky, ďalej obličky riadia uši.

.

Dôsledky tvaru a umiestnenia orgánu obličiek

Keď sú obličky malé, potom je čchi vyrovnaná a len ťažko ju môže niečo poškodiť. Keď sú obličky veľké, často sa objavujú bolesti v krížoch, pás sa nemôže ohýbať dopredu ani dozadu a ľahko ho ohrozí nejaká škodlivosť.

Keď sú obličky umiestnené vysoko, potom človek trpí bolesťouchrbtice a má problémy s ohýbaním. Keď sú obličky umiestnené nízko, bolesti sa ozývajú v krížoch a kostrči a človek, sa nemôže dobre predkláňať a zakláňať.
Môže u neho dôjsť k horizontálnej polohe v slabinách. Keď sú ľadviny našikmo, človek trpí bolesťami v krížoch a kostrči. Keď sú obličky ako orgán pevné, potom je ich čchi harmonická a iba ťažko jej môžu ublížiť škodlivý činitelia.

.

Ming-men

Podobne ako trojitý žiarič, tak aj ming men predstavuje zvláštne a dosť ťažko definovateľný orgán, ktorý má však v systéme čínskej medicíny veľmi dôležité miesto. Ming-men, čiže brána života je spojená s životne dôležitým miestom ľudského organizmu.
Je to miesto, ktoré je zdrojom životnej sily a úschovňou životnej čchi. Nachádza sa medzi oboma obličkami, kde sa pohybuje a jej pôvod sa prikláňa skôr k pravej obličke.

Životná sila ming-menu je koreňom dvanástich dráh čchi, je základom piatich orgánov cang a šiestich orgánov fu, bránou dychu a prameňom troch žiaričov. Nazýva sa aj duchom tela, ktorý ochraňuje pred škodlivosťou.

.

Ming-men súvisí s pohlavnými funkciami

Je úzko spätý s pohlavnými funkciami a prostredníctvom čchi ich tiež ovplyvňuje. U mužov sa v ňom uchováva pohlavná esencia a u žien je spojený s maternicou. Od týchto funkcií sa tiež odvodzuje, že to je brána života, do ktorej vchádza a vychádza život.
Na začiatku, ešte pred zrodením tela, pri spojení rodičov, touto bránou vychádza, čo dáva muž a vchádza, čo prijíma žena. Keď sa zárodok už zrodí, potom sa opäť novorodenec narodí cez túto bránu.

.

Ming-men je príbytkom vody a ohňa

Táto funkcia je podobná ako u činnosti jin a jang obličiek. Vodou je v tejto citácii mienená jin obličiek a tvorí základ všetkých jin v celom tele. Naopak oheň, jang obličiek je práve takým základom po stránke jangu a tvorí tento priečinok pre ostatné orgány.
Preto tento orgán ming-men je ako sídlo a základ prvopočiatočného jin-jangu v celom organizme. Pretože voda a oheň predstavujú zdroj dvanástich orgánov.

Keď sa o neho opiera srdce, dokáže byť osvieteným vládcom, keď sa o neho opierajú pľúca, môžu regulovať a hýbať čchi v celom tele, keď sa o neho opierajú slezina a žalúdok, tak dokážu dopĺňať zásobáreň potravy, keď sa o ne opierajú pečeň a žlčník, poskytujú základ pre vznikanie úmyslov a rozhodnutí. Keď sa o ne opiera močový mechúr, potom trojitý žiarič transformuje čchi vody, keď sa o ne opierajú hrubé črevo a tenké črevo, potom prepravovanie a odovzdávanie živín telu sa deje plynulo. Toto všetko sa deje za prispenia obličiek, ale v skutočnosti ide o funkcie práve jin.

.

V ming-menu je pravý oheň, základ jangu

Ming-men je pravým jangom ľudského tela a je prvopočiatočným jangom z obličiek. V zásade sa nejedná o žiadnu jinovú vec, a tak sa na to treba aj pozerať. Jang je základná poháňaca sila všetkých funkcií v organizme a je teda zrejmé, akú ming-men, zdroj prvopočátečnej jangovej energie v tele má. Podieľa sa na chode každej inštitúcie.

Oheň ming-menu, jang obličiek súvisí s funkciou pohlavných orgánov. Jeho oslabenie spôsobuje pohlavnú ochabnutosť, impotenciu, predčasnú ejakuláciu. Prílišný oheň ming-menu sa prejavuje tak, že podnecuje zvýšenú sexuálnu aktivitu.
Ming-men podporuje jang srdca, čím sa podieľa na duševnej činnosti a pomáha srdcu riadiť prepravu krvi. Ak sila ming-menu je nedostatočná, dostavujú sa chorobné zmeny, ktoré vedú k celkovej duševnej unavenosti a k ​​poruchám krvného obehu.

Sila ming-menu pomáha pľúcam riadiť dýchanie, dopĺňa jang sleziny, ktorý pomáha premieňať a prepravovať esenciu z potravy, podporuje obeh a metabolizmus tekutín a jang ming-menu je tiež energetickým zdrojom čchi trojitého žiariča, ktorá sa podieľa na kolobehu vody v organizme aj na jej transformáciu na city a kalné zložky.
Oslabenie ohňa ming-menu v tomto vzťahu sa prejavuje znížením tvorby moču, poruchami v močení a mäkkými opuchmi. Ideálny stav je, keď je ming-meng v harmónii. Potom sú všetky orgány tela zladené a nedochádza k ich výkyvom a chorobným stavom.

.

Obličky - čím viac si nahromadíte energie, tým pre vás lepšie

Obličky sú moc chladné, ľadové končatiny - najlepšie moxovat, lávové kamene, teplé jedlá a prehrievanie tela.
Vysoký krvný tlak a chlad obličiek - chýba jinová zložka obličiek, dochádza už ku kombinácii. Obličky sú veľa jinové, v šaojinové vrstve, ktorá je najhlbšia a najzraniteľnejšia, je spriaznená s drahou srdca, najhoršie sa lieči.

Ani v Číne nevedia vážnu chorobu srdca a obličiek vyliečiť, vedia im iba predchádzať.

V mladosti kazivosť zubov a padanie vlasov ukazuje na zlú esenciu obličiek, je potrebné sa obličkám venovať - ​​vedieť čo im škodí (prechladnutie od nôh a bedier, zadku), aká strava im prospieva.
Je nutné neustále dopĺňať strácajúce sa čchi (moxa, jedlo), väčšinou sa choroba prejaví ako prázdnota.

Obličky riadia kosti, miechu a mozog, zuby, krvou živia vlasy (suché vlasy - nedostatočná funkcia krvi alebo jinu obličiek, mastné vlasy - prázdnota sleziny), vedú čchi do uší, riadia uskladňovanie čchi.

Obličkám vadí chlad vonku a v potrave (uhorky, melón, paradajka, mliečne výrobky).

.

Potraviny vhodné pre obličky

Bravčové mäso, tvrdý syr najlepšie parmezán, ryby - kapor, pstruh, losos, tuniak, treska, sardela, nie surové ovocie a zelenina (chlad!), obilniny, fazuľa adzuki, mungo, hrášok, šošovica, olivy, teplá voda, čaj Kukicha, dochucovanie miesto soľou radšej fermentovaným Misom. Jedlo pripravujeme dusením, varením, naparovaním.

Slabý jang obličiek - ľadové končatiny, nemôže sa zahriať, svetlý moč, časté močenie, celkovo unavený, denné potenie, stále chorý, u mužov porucha erekcie (ak berú Viagru, začne chýbať aj jin obličiek, telo sa vysuší, dôjde k hypertenzii až k infarktu, zdvihne sa oheň), ženy nemajú chuť na sex, obličkové klbka obklopené obličkovými kanálikmi začnú zlyhávať a hrozí dialýza. Pri nedostatku jangu ľadvín piť medovinu.

Slabý jin obličiek - horúce chodidlá, horúce dlane, vnútorná horúčosť, aj na hrudníku, prenáša sa na pečeň, červené oči bez sĺz, vysoký krvný tlak, predtým sa prejavuje šumením v ušiach, závratmi, pocit slabosti v kolenách, pijú málo vody po dúškoch , malé množstvo tmavého hustejšieho moču, horúčka piatich sŕdc (málo jinu, jazyk bez povlaku, doplniť jin obličiek, ochladzovať horúco, horúce končatiny, slabé kolená s bedrovou bolesťou), poruchy teploty na chrbte (striedanie tepla a chladu), nočné potenie, suchá stolica. Ak človek močí málo, má málo jinu, je vyschnutý.

Jin dopĺňame chladnou, osviežujúci stravou, je potreba dať do poriadku slezinu - strukoviny, dusené, dlho varené, polievky, morské plody, riasy.

.

Ako posilniť obličky a tým pomôcť dobrému zdravotnému stavu?

Voda, obličky, močový mechúr, pohlavné ústrojenstvo - ODPOVEDAJÚ TOMUTO: večer a noc, chlad, sever, zmúdrenie, smrť, ale aj zrodenie, zima, inteligencia a tvorivosť často umelecké, dosiahnutie pokoja a vyrovnanosti, uschovávanie.

Hlavné orgány: obličky, močový mechúr, vzťah k činnosti pohlavných orgánov.
Časť tela často boliaca pri postihnutí obličiek: krížová oblasť. Opuchy kdekoľvek.
Emócie, ktoré sa môžu objavovať pri poruche obličiek: strach až des.
Tkanivá, ktoré môžu byť poškodené pri zlej funkcii obličiek: kosti.
Vonkajší vývod obličiek: uši.
Zmyslový orgán: sluch.
Chuť, ktorá posilňuje obličky: slaná. Ale pozor - nesmie byť soli moc !!!!!
Farba: čierna.
Stav orgánov vody (obličiek) sa pozná podľa sluchu, event. hučanie v ušiach a podľa kvality vlasov, ďalej podľa možných rôznych opuchov.

.

Čo prospieva obličkám?

Človek, ktorý potrebuje posilniť obličky, by sa mal riadiť týmito odporúčaniami:

Predovšetkým je nutné dbať na teplé oblečenie vonku (ak je chladné počasie), zvlášť nôh, zadku a bedier, ale doma sa naopak mierne otužovať. POZOR - aj keď je vonku horúco, nikdy si neprechlaďte zadok, podbruško a chodidlá !!! Napríklad po vykúpaní v bazéne sa prezlečte do suchých plaviek.

Otužovanie doma - Je možné začať utieraním vlhkou žinkou pri rannej hygiene (tvár, krk, hrudník až do pása) po dobu asi 2 minút a postupne predĺžiť až na 5-10 minút, pričom teplota vody, v ktorej žinku namočíme, postupne klesá. Tým si upevňujeme a otužujeme povrchovú životodarnú energiu čchi a tak zvyšujeme svoju imunitu proti bacilom.

Nesmierne dôležité miesto v tradičnej čínskej medicíne zaberá stravovanie. Úprava stravy je zásadný a často aj prvý liečebný zásah, ktorý musí byť pri každej chorobe urobený!

Dodržiavaním vhodnej diéty podľa stravovacieho systému tradičnej čínskej medicíny (ktorý nie je nijako nechutný, práve naopak, poskytuje množstvo pokrmov, ktoré sú skutočnou lahôdkou) je totiž možné vyliečiť skoro každú chorobu, a to dokonca aj duševnú.

.

Ako je to teda so stravou v zime vzhľadom k ochrane a správnej funkcii obličiek?

V strave sa vyhýbame všetkému chladnému (ľadové minerálky, vody ....), surovému ovociu a zelenine vo väčšom množstve (tie jeme v menšom množstve než napr. v lete). Zvýšene dbáme na to, aby maximum všetkého, čo cez deň a večer jeme, bolo varené, dusené či pečené.

Obličkám prislúcha slaná chuť, ale pozor, striedmo!

V našej kuchyni už aj tak dosť presolujeme, takže soli naopak pre zdravie obličiek skôr uberte. Svojou povahou sú chladné tiež mlieko a mliečne výrobky. Snažíme sa ich konzumáciu preto v zime nepreháňať a skôr dávame prednosť (aby sme zabezpečili dostatočný prívod vápnika do tela) kvalitným tvrdým syrom a malému množstvu kvasených mliečnych výrobkov so živou kultúrou laktobacilov.

Ktoré jedlá svedčia obličkám, čiže vhodné požívatiny pre obličky a teda aj pre zimu, sú to: bravčové mäso, z mliečnych výrobkov tvrdý syr (ideálne parmezán), ryby - úhor, treska, sardela, platesa, tuniak, ostriež, kapor, losos, pstruh.
Veľmi posilňujúcou potravinou pre obličky sú strukoviny - veľmi vhodné sú fazuľa adzuki, hrášok, šošovica, sójové bôby, fazuľa mungo. Ako chuťové doplnky sú dobré občas olivy, slivky Umeboshi a ako ochucovadlo sa odporúča používať fermentovanú sójovú pastu zvanú miso.

Aj keď najzdravšia je príprava jedla dusením, varením alebo naparovaním, v zime si občas doprajeme na prehriatie tela grilované mäso a narozdiel od iných ročných období je možné pochutnať si v zime občas aj na vyložene horúcich typoch potravín (to je baran, jahňa, ovca, koza a varené víno či likér).
Na bežné pitie sú vhodné rôzne bylinkové čaje, ďalej slabý zelený čaj, ktorý vylučuje toxíny z organizmu a znižuje jeho prekyslenie, Roibos, čaj Kukic, obyčajná teplá voda, melta, "žitovka", ayurvédské "kafe".

.

Čo obličkám neprospieva?

Príliš sa neodporúča konzumácia "chladných" potravín, ktoré majú vzťah k okruhu voda-obličky. Sú to morské riasy, plody mora (kaviár, kraby, raky, slávky), zmrzlina, minerálky a studená voda.
Tento "chladný typ" potravín (podľa tradičnej čínskej medicíny) totiž ešte zhoršuje chlad, ktorý vládne v prírode a môže obličky "prechladiť". Podobne chladné sú šalátové uhorky, melóny, mango, papája, rajčiny, ananás, kivi a nadbytok jogurtov a mlieka.
Takéto potraviny je možné si dovoliť konzumovať v horúcej klíme, ale nie v zime. Toľko k ovplyvneniu obličiek.

.

Voda sama však súvisí predovšetkým s ročným obdobím zimy a s chladom vôbec. Okrem obličiek musíme teda v zime dbať (rovnako ako v každom inom ročnom období) na správne zásobenie sleziny potravinami, ktoré jej svedčia (pretože slezina, ako sa ešte opakovane dozviete, je zdrojom "výroby" získanej energie pre celý organizmus.

Druhým "sídlom energie "organizmu sú obličky, tam však sídli energia vrodená, zdedená od rodičov, a tá postupujúcim vekom slabne. Je teda nadmieru dôležité si energiu prostredníctvom podpory správnej funkcie sleziny denne vhodnou a pravidelnou stravou dopĺňať, aby sme neochoreli a predčasne nezostarli.

.

Je samozrejmé, že dodržiavať všetky rady pôsobiace proti prechladnutiu obličiek by mali hlavne ľudia zimomriví, trpiaci na studené ruky a nohy či špičku nosa (často mávajú tiež studený zadok a tupé bolesti či ťažobu v "krížoch").
To je typ človeka chladného (samozrejme nie z emočného hľadiska, ale podľa charakteristík TCM: takýto typ ľahko "prechladne" a objaví sa u neho niektorá z ťažkostí charakterizujúcich oslabenia obličiek (poruchy vlasov, uší, kostí, plodnosti či už priamo močového ústrojenstva).
Najlepším liekom je včasné podanie vhodnej stravy a riadenie sa vyššie uvedenými odporúčaniami, obohatené o bankovanie (najlepšie priložením baniek strednou silou sania na asi 15 minút na body BL 23, CV 3, CV 4 a KI 7) a moxu.
Shenshu | BL23 - šen-šu
Shenshu | BL23 - šen-šu
ZHONG | CV03 - čung-ťi
ZHONG | CV03 - čung-ťi
Guanyuan | CV04 - kuan-jüan
Guanyuan | CV04 - kuan-jüan
Fuli | KI07 - fu-Liou
Fuli | KI07 - fu-Liou

.

Obličky a leto

Ak sú dni chladné a prší, počíname si ako "rady pre obličky a zimu." Aj keď je vonku teplo, je potrebné sa vyhnúť prechladnutiu obličiek - tj. Mať v teple zadoček, nohy a bedrá i podbruško. Veľmi dôležité je, ak plávate, sa IHNEĎ po vylezení z vody prezliecť do suchých plaviek a riadne utrieť. Inak dostávajú obličky "zabrať".

V lete je možné si dovoliť (najmä v horúcich dňoch) aj oveľa viac tzv. chladných potravín, ako sú šaláty zo zelenín (paradajky, uhorky, ľadový či akýkoľvek iný šalát), surová zelenina samotná či ako doplnok iného jedla (mrkva, ruccola, výhonky žeruchy ...).
Tiež je možné dopriať si hojne čerstvého ovocia, zvlášť toho, ktoré má červenú farbu (jahody, višne, maliny, černice, čerešne ....). Aj keď je horúco, veľmi to nepreháňajte s ľadovými nápojmi a zmrzlinou (dajte si len občas). V lete sa veľmi nehodí požívať často grilované mäso (je to potravina až moc horúca svojím charakterom) a tvrdý alkohol (ten radšej vôbec nie, je extrémne horúcej povahy a vedie k úplnému "poblázneniu" organizmu, ktorý úplne stratí harmóniu.)

Štítok: obličky
Niečo pre vás
Odporúčané články

Pľúca riadia dýchanie, vytvárajú a obnovujú energiu

NapísalMichal 436 2021-05-07
Obľúbené
Pľúca sú hlavným orgánom, ktorý má na starosti výmenu energie v tele a obhospodaruje jej pohyb, čo sú základné a...
Čítať ďalej

Slezina, zdroj hybnej životnej sily a riadenie trávenia

NapísalMichal 1550 2021-03-22
Obľúbené
Hlavnou úlohou sleziny je, spolu so svojím párovým orgánom žalúdkom, riadiť tráviaci proces. Slezina napomáha...
Čítať ďalej

Pečeň ako významná čistička odpadových látok

NapísalMichal 507 2021-03-18
Obľúbené
Vedeli ste, že viac ako dve desiatky z celkového množstva viac ako päťsto rôznych funkcií pečene sú pre život človeka...
Čítať ďalej

Problémy s obličkami

20073 2016-09-14
Obľúbené
Pri obličkových kameňoch a obličkovom piesku využite nasledujúce rady z prírodnej medicíny
Čítať ďalej
Napíšte komentár
Odoslať odpoveď

Menu

Kontakt

Mobilný kontakt +421 (0) 948 849 894

Email: info@babickinazahrada.sk

Settings

Vytvorte si bezplatný účet, aby ste si mohli ukladať obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet, aby ste mohli používať zoznam želaní.

Prihlásiť sa