Vyhľadávanie na blogu

Škodlivé látky v domácej drogérii

Pulibkované: 20.12.2016 09:45:51
Kategórie: Ekológia a životné prostredie , Všetko čo by ste mali vedieť o kozmetike

Škodlivé látky v domácej drogérii

Čistota – pol života. Staré známe príslovie, vzťahujúce sa nielen na našu telesnú schránku, ale aj na domácnosť, ktorá je viac menej našou súčasťou i vizitkou. Niekto si na vyleštenú podlahu, kúpeľňu či okná potrpí veľmi, ba až chorobne, podaktorým to zas až tak žily netrhá. Každý sme nejaký, vlastne je to osobná vec jednotlivca. Dôležitejšie by malo byť, čím svoje kráľovstvá udržiavame.

Myslím si, že dnes je už celkom dobre známe, aký negatívny účinok majú klasické chemické čistiace prostriedky na životné prostredie. Z tohto dôvodu som aj ja prešla na ekologické, v prírode ľahko rozložiteľné čističe. Fámy o ich slabšej čistiacej schopnosti a príliš vysokej nákupnej cene môžem s pokojným svedomím vyvrátiť. Žiaľ, niekomu ochrana našej nádhernej planéty vôbec nič nehovorí.

Doslova im je to ukradnuté. Zamýšľali ste sa však niekedy, čo môžu tieto chemikálie spôsobovať nám, nášmu zdraviu, keď si s nimi nedokáže poradiť ani príroda, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sme aj my všetci? Okrem reklamami ospevovaných úžasných, takmer zázračných dezinfekčných, leštiacich, odmasťujúcich a ja neviem ešte akých vlastností, majú aj ďalšiu dosť nepríjemnú. Dlhodobým používaním sa hromadia v ľudskom organizme, čím spôsobujú rôzne zdravotné problémy: od dráždenia očí, dýchacích ciest, alergických reakcií, poleptania pokožky, až po vznik astmy či rakoviny. Mnohé zo zložiek sú toxíny, ktoré môžu mať za následok alzheimrovu chorobu, parkinsonovu chorobu, nervové poruchy alebo bolesti hlavy. Veľmi známy je napríklad:

Chlór – agresívny čistič, pri ktorom sa však nesmie použiť iný čistiaci prostriedok, pretože pri kontakte s ním sa môže uvoľniť zmes jedovatých plynov. Má silné dráždivé účinky, predovšetkým na oči a kožu, sliznice, dýchacie cesty. Pri neprimeranom vystavení účinku nastanú ťažkosti s dýchaním, alergické nádchy, kašeľ, bolesti hlavy, štípanie v očiach, ale aj svalová slabosť, nepríjemné alergie, škodí pokožke rúk aj nechtom, spôsobuje svrbivé ekzémy, vyrážky a výsypy.

Často využívané sú prchavé organické zlúčeniny tzv. VOC ( volatilné organické zlúčeniny ) – plyny vydávajúce niektoré pevné látky alebo kvapaliny. K najrizikovejším patria:

Akroleín –toxický, prudko dráždi pľúca, narušuje sliznicu dýchacieho systému, vyvoláva akútne a chronické zápaly dýchacích ciest, dráždi sliznicu nosa a očí, na koži môže spôsobiť poleptanie, prispieva k ochoreniu srdca, karcinogén - zvýšené riziko rakoviny dýchacieho ústrojenstva.

Formaldehyd – možný karcinogén, častejšia rakovina nosa a hrdla, pri vdýchnutí spôsobí bolesti hlavy, dráždi sliznice, sťažuje dýchanie, vyvoláva astmu, pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť dermatitídu, alergie. Ďalšie reakcie sú dráždenie horných dýchacích ciest so vznikom zápalu, opuchom, slzením, suchosťou v hrdle, kašeľ, bronchitída. Je mutagén – môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie, jedna z príčin atopického ekzému, chronického zápalu stredného ucha. Pri dlhodobom vystavení jeho účinkom sa mení citlivosť imunitného systému, spôsobuje oxidačný stres a podráždenie.

Benzén – známy karcinogén spôsobujúci leukémiu, je jedovatý, ak je organizmus dlhodobo vystavený jeho účinkom, spôsobuje závraty a triašku, bolesti hlavy, zrýchlený srdcový tep, vážne podráždenie očí, dráždi kožu. Pôsobením vo vysokej koncentrácii poškodzuje obličky, pečeň, kostnú dreň a vzniká porucha krvotvorby.

Benzylchlorid – karcinogén, dráždi kožu, môže zapríčiniť vážne poškodenie očí, podráždenie dýchacích ciest, poškodenie orgánov, toxický pri vdýchnutí.

Vinylchlorid – tlmí centrálnu nervovú sústavu, inhalácia má za následok: bolesti hlavy, závraty, poruchy koordinácie, v niektorých prípadoch halucinácie, bezvedomie, smrť zastavením dychu. Je mutagén a karcinogén spôsobujúci špecifický druh rakoviny pečene tzv. angiosarkom. Ďalšie typy napr. pľúc, mozgu, lymfatického a krvného systému a centrálnej nervovej sústavy.

Chlorid uhličitý – pri nadýchnutí ovplyvňuje centrálny nervový systém, zapríčiňuje bolesť hlavy, halucinácie, ospalosť, žalúdočnú nevoľnosť, vo väčšom množstve môže spôsobiť zvracanie. Dlhodobým pôsobením môžu vzniknúť chronické poruchy pečene a obličiek. Dráždi kožu aj oči. Zaraďuje sa do skupiny možných karcinogénov.

Stále častejšie sú spomínane aj zložky tzv. EDC – endokrinné narušitele: narúšajú hormonálnu sústavu. Negatívne zasahujú do metabolizmu, ukladania kostí či imunitného systému. Majú za následok reprodukčné poruchy, rakovinu, problémy so štítnou žľazou, neurologické poruchy.

Dennodenne používané saponáty na riad, okrem mierne dráždivého účinku na pokožku, pretože ju zbavujú vlhkosti, môžu obsahovať fosfáty a iné chemikálie, ktoré sa veľmi ťažko dajú v životnom prostredí odbúrať. Mne osobne sa vytvorila na ne alergia, stačí, že s nimi v práci za deň umyjem dvakrát riad a už si idem zodrať pokožku z rúk, ako veľmi ma svrbí. Nestačím si ich potom krémovať.

Zoznam škodlivých látok je naozaj rozsiahly a nie príliš vábny, spomenula som len niektoré. Na zmenu však nie je nikdy neskoro. Nie je na tom nič zložité. Stačí sa trocha rozhliadnuť, v dnešnej dobe je ponuka ekologických čističov naozaj pestrá, je si z čoho vyberať. Možností a spôsobov je mnoho. Zdravie máme len jedno, rovnako ako aj planétu, na ktorej žijeme. Malo by nám na nich záležať a zo všetkých síl si ich chrániť ako vzácne poklady, ktorými bezpochyby aj sú.

---

Pre Babičkinu záhradu napísala Eva Š.

Pridať komentár