Kliknite pre viac produktov
Neboli nájdené žiadne produkty.
Vyhľadávanie v článkoch
Kategórie blogu
Posledné články
Posledné komentáre

Borelióza prirodná liečba

Publikované 2022-06-09 Napísal 880
Obľúbené0

V posledných rokoch sa s diagnózou Lymská borelióza stretávame stále častejšie. Dokonca túto chorobu už neprenášajú len infikované kliešte, ale aj iný hmyz. Prejavy nákazy týmto ochorením bývajú silnejšie, liečba dlhodobá s neistými výsledkami.

Borelióza - klasická a prírodná liečba

V posledných rokoch sa s diagnózou Lymská borelióza stretávame stále častejšie. Dokonca túto chorobu už neprenášajú len infikované kliešte, ale aj iný hmyz. Prejavy nákazy týmto ochorením bývajú silnejšie, liečba dlhodobá s neistými výsledkami.

Čo to je Lymská borelióza

Lymská borelióza je ochorenie, ktoré je spôsobené minimálne tromi druhmi baktérií Borrelia. Toto ochorenie sa vyskytuje najmä v severnej Amerike a Európe. Baktérie žijú v krvi drobných zvierat. Jedná sa najmä o myši, hraboše, zajace, veveričky, krtkov, ale aj vysokú lesnú zver.

Hlavným prenášačom boreliózy sú kliešte. Ďalší prenášači, aj keď menej častý, sú komáre, ovädy, blchy a muchy.

Príznaky a priebeh boreliózy sa delia do troch štádií. Toto rozdelenie je iba všeobecné, pretože sa môžu objaviť aj príznaky všetkých troch štádií.

.

Prvé štádium ochorenia boreliózy

Typické je začervenanie na koži, často s centrálnym vyblednutím, ktoré môže vychádzať z miesta vpichu. Ďalším príznakom môže byť zväčšenie okolitých lymfatických uzlín. Toto začervenanie vzniká v priemere po 1 týždni od prisatia sa kliešťa.

Druhé štádium ochorenia boreliózy

Začína sa väčšinou po 2 až 12 týždňov po prisatí kliešťa. Štádium trvá niekoľko týždňov a vymizne obvykle do troch mesiacov po nakazení sa. Môže sa prejaviť ako neuroborelióza. Jej prejavy môžu byť značne premenlivé, a to bolesti po celom tele, bolesti hlavy, periférna obrna najčastejšie lícneho nervu, zápal mozgových blán a mozgu.
V druhom štádiu boreliózy sa často vyskytujú bolesti kĺbov a svalov. Najčastejšie postihnutými kĺbmi v tomto štádiu bývajú kolená.

Tretie štádium ochorenia boreliózy

Tretie štádium začína mesiace až roky po nakazení sa. Najčastejšími príznakmi tretieho štádia boreliózy bývajú zápaly mozgu a miechy. Niekedy tento stav môže imitovať príznaky roztrúsenej sklerózy. Vyskytujú sa chronické bolesti, najmä veľkých kĺbov a tiež chronická únava.

Diagnóza lymskej boreliózy sa stanovuje podľa prítomnosti klinických príznakov. Potvrdzuje sa sérologickým vyšetrením krvi, v prípade neurologických prejavov vyšetrením mozgovomiechového moku, pri postihnutí kĺbov aj vyšetrením tekutiny z kĺbu.

.

Správna diagnóza a liečba

Základom správnej a tým aj úspešnej liečby je diagnostika, najmä správny typ laboratórneho vyšetrenia a v počiatočnom štádiu choroby podávanie vhodných antibiotík. Dlhodobé podávanie antibiotík nemá vytúžený efekt a môže organizmus skôr poškodiť. V ďalších štádiách boreliózy prichádza na rad prírodná liečba alebo tzv. symptomatická liečba – to je liečba príznakov.

Pre ďalší text som si vypožičala veľmi zaujímavý článok Václava Pergla, uverejnený v Práve, ktorý sa opiera o odborné informácie MUDr. Martina Jána Stránskeho, ktorý je Assistant Clinical Professor v neurológii na lekárskej fakulte Yale School of Medicine, ktorá prvýkrát pomenovala LB, a MUDr. Petra Smejkala, primára Kliniky infekčných chorôb 1. LF UK Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe.

"U mnohých lekárov sa pacienti stretávajú s neindikovanou liečbou, ktorá je im podaná na základe pravidla „my to tu takto robíme“. To všetko v čase, keď je moderná medicína založená na jasných dôkazoch, vychádzajúcich z veľkých, štatisticky vierohodných štúdií, ktoré sa konajú a overujú na viac ako jednom pracovisku."

Liečiť pre akýkoľvek symptóm „pokročilejšie“ boreliózy viac ako 21 dní, nie je vedecky potvrdené ako účinnejší spôsob.

Hovorí sa tomu „evidencia-based-medicine“, teda medicína založená na dôkazoch, nie na miestne skúsenosti lekára. Pre lekára si nestačí niečo myslieť, dnes by to mal vedieť.

.

Príliš veľa antibiotík

Lekári proti borelióze predpisujú rôzne antibiotiká - na pár dní až na mesiac alebo aj viac. Faktom ale je, že žiadna vierohodná štúdia doteraz nepreukázala, že terapia v dĺžke viac ako 14 dní má väčší efekt na elimináciu borélií v skorej fáze.

Rôznorodosť liečby sa navyše rozširuje pri liečbe tzv. pokročilej boreliózy. Liečiť viac ako 21 dní pre akýkoľvek symptóm „pokročilejšie“ boreliózy nie je vedecky potvrdené ako účinnejšie. Problém však nespočíva len v neefektívnosti. Lekár navyše vystavuje pacienta rizikám dôsledkov dlhodobej antibiotickej liečby, ako sú zápaly čriev alebo rezistencia baktérií k antibiotikám.

Často sa s infekciou zamieňa aj tzv. post-boréliový syndróm či „chronická borelióza“. K jeho prejavom patria napríklad bolesti hlavy či svalstva, občasné bolesti kĺbov a depresie. Tieto problémy však nie sú priame dôsledky boreliózy, ale nepriame, pretože borelióza len odštartovala rôzne protichodné imunologické alebo psychické reakcie v organizme, ale sama od seba v skutočnosti ďalej nákazu nepôsobí.

Tým by sa mala riadiť liečba: podľa charakteru problémov sú podávané napríklad protizápalové lieky, antidepresíva či pacient dochádza na fyzioterapiu.

Medzinárodné štúdie potvrdili, že antibiotiká nemajú žiadny vierohodný efekt na liečbu post-boreliového syndrómu. Aj napriek týmto skutočnostiam je pozoruhodné, že organizácie, ako je Medzinárodná spoločnosť pre boreliózu a pridružené choroby (ILAS), podliehajú hriechu uprednostňovania predstáv nad faktami, keď na jednej strane navrhujú pre takéto symptómy antibiotickú liečbu „v záujme pacienta“, ale v rovnakej vete dodajú, že si táto možnosť „zaslúži ďalšie štúdie“.

.

Pozitívne protilátky nemusia nič znamenať

O štúdiách, ktoré neefektívnosť antibiotík už definitívne potvrdili, zrejme vôbec nevedia. To je škoda, pretože takéto organizácie môžu slúžiť ako zdroj vierohodných informácií pre našich lekárov. Ďalší problém je meranie protilátok Lymskej boreliózy a ich hodnotenie.

Za prvé, protilátky k Lymskej borelióze sa premenia na pozitívne až asi za mesiac po kontakte s nakazeným kliešťom.

Za druhé, v určitých regiónoch má až 25 percent populácie pozitívne protilátky, pretože sa s boreliózou stretlo a ani o tom nevedelo. Preto pozitívny test nemusí nič znamenať Podstatne dôležitejšie je, že ktorékoľvek protilátky proti borelióze môžu navyše zostať navýšené doživotne, a to aj u úspešne vyliečených pacientov.

Preto meranie a hlavne interpretácia protilátok proti borelióze patrí iba kvalifikovanému odborníkovi, ktorý má s touto chorobou skúsenosť. Lekár by mal liečiť pacienta, nie jeho laboratórne hodnoty.

.

Problém s laboratóriom

Celý problém komplikujú samotné laboratóriá, ktoré často nepoužívajú štandardizované metódy merania protilátok na infekcie. Výsledok sa tak mení podľa toho, ktoré laboratórium test vykonávalo. Tam, kde to s boreliózou vedia, si akékoľvek pozitívne výsledky ešte nechajú preveriť testom Western blot, ktorý potvrdí, že ide skutočne o tie pravé protilátky.

Aby toho nebolo málo, niektoré laboratóriá si osvojili prax pod výsledkom merania protilátok vytlačiť aj klinické hodnotenie, v ktorom napríklad tvrdia, že „výsledok ukazuje na akútnu infekciu“.
Na tento výsledok potom poukazujú pacienti a neskúsený lekár sa tým zvykne riadiť. Interpretácia laboratórnych výsledkov musí patriť iba skúsenému lekárovi, ktorý hodnotí výsledky v súvislosti so skutočným klinickým stavom pacienta.

Dôvodom, prečo lekári u nás občas prehliadajú tieto všeobecne známe informácie, je, že ich nič nenúti, aby liečili „moderne“. Nie sú totiž nijako kontrolovaní, prípadne ani odborne či právne postihovaní, pokiaľ sa neriadia výsledkami najnovších štúdií.

Praktizujú štýlom, na ktorý sú zvyknutí – mnohokrát tým, ktorý sa nezmenil od doby ich promócie. To je v iných krajinách nemožné, pretože lekári musia dokladať dostačujúci počet hodín pravidelného „vzdelávania“, vrátane toho, že musia každých desať rokov obnovovať atestačnú skúšku, ktorá reflektuje modernú prax.

.

Čo z týchto informácií vyplýva?

Základom úspešnej liečby je správne laboratórne vyšetrenie a jeho správna interpretácia. Antibiotiká fungujú len v skorej fáze choroby, ďalšie a dlhodobé podávanie je pre pacienta skôr zaťažujúce.

Vo fáze tzv. post-boreliového syndrómu či „chronickej boreliózy“, ktoré sa prejavujú napríklad bolesťami hlavy, bolesťami svalov, kĺbov, šliach či chronickou únavou, prichádza na rad prírodná liečba, ktorá dokáže správnymi postupmi podporiť fungovanie prirodzeného imunitného systému organizmu, a tým prirodzeným spôsobom „bojovať“ proti tomuto zákernému ochoreniu a jeho príznakom.

.

Pohľad tradičnej čínskej medicíny

Čínska medicína pracuje s pojmom „SKRYTÝ PATOGÉN“. Ten vzniká potom, keď organizmus napadne infekcia (či už je to chrípka alebo borelióza) a imunita si s ňou nedokáže úplne poradiť . Buď kvôli nevhodnej liečbe, alebo nedisciplinovanosti pacienta.
Nedoliečený patogén sa následne ukryje do hlbších vrstiev a tu vyčkáva, až príde jeho čas. Potom už len stačí mierne fyzické vyčerpanie či psychická záťaž a „skrytý patogén“ sa začne hlásiť o prídel energie, ktorú začne čerpať z oslabeného organizmu.

Príznaky bývajú najčastejšie pocity únavy a vyčerpania, bolesti po celom tele, pocity zvýšenej teploty, opakujúce sa bolesti v krku atď. Postupom času bývajú príznaky závažnejšie.

.

CORIOLUS – zbraň, ktorú využíva tradičná čínska medicína

Ciest, ako sa v čínskej medicíne zbaviť „skrytého patogénu“, je viac. V praxi sa ale najčastejšie používajú extrakty z čínskych medicinálnych húb.

Medicinálne huby majú silné antibakteriálne a protivírusové účinky. Pokusy potvrdili, že dokážu zabrániť množeniu baktérií a vírusov a môžu ich aj zabíjať, vrátane multirezistentného (k väčšine antibiotík necitlivého) stafylokoka či baktérie spôsobujúce tuberkulózu. Prax ukazuje, že konkrétne medicinálna huba CORIOLUS dokáže ničiť aj zákerné borélie.

.

Prečo teda niekto po uhryznutí infikovaným kliešťom ochorie a druhý neochorie?

To, aké infekcie chytíme a ako si s nimi poradíme, závisí od sily nášho imunitného systému. Silný imunitný systém si dokáže poradiť aj s boréliami, čo vysvetľuje, prečo nie všetci, ktorí sa boreliózou nakazia, tiež ochorejú. Silná imunita zabráni jej prepuknutiu alebo jej vyliečeniu bez nášho vedomia. Bohužiaľ imunitný systém je dnes u mnohých ľudí oslabený a na podobné infekcie sám nestačí.

CORIOLUS ako extrémne silný imunostimulátor

Medicinálna huba Coriolus je extrémne silný imunostimulátor. Preto si ju čínska medicína často bráva na pomoc. Coriolus podporuje ako vrodenú, tak aj získanú imunitu, čo sa prejavuje tým, že infekcie a „skryté patogény“ sú imunitnými bunkami lepšie vyhľadávané, zabíjané a odstraňované z organizmu. Okrem toho zlepšuje stav slizníc a (cievnych) výsteliek, čo sťažuje šírenie borélií ďalej v organizme.

.

Doporučené dávkovanie

AKÚTNY STAV - kľudne súbežne s antibiotikami

CORIOLUS  2 - 2 - 2  kapsule denne

Štítok: borelioza
Niečo pre vás
Odporúčané články

Kladivo na GU nervy tinktúra 070 (SU HE TANG - NAO GUO)

NapísalMichal 183 2022-05-25
Obľúbené
Tradičná zmes, ktorá sa používa pri terapii skrytých patogénov – Gu Zheng. Modifikácia „Nao Guo“ sa používa, pokiaľ...
Čítať ďalej

Kladivo na GU tinktúra 068 (SU HE TANG)

NapísalMichal 161 2022-05-25
Obľúbené
Tradičná zmes, ktorá sa používa pri terapii skrytých patogénov – Gu Zheng
Čítať ďalej

Kladivo na GU kĺby tinktúra 069 (SU HE TANG GUAN)

NapísalMichal 154 2022-05-25
Obľúbené
Tradičná zmes, ktorá sa používa pri terapii skrytých patogénov – Gu Zheng. Modifikácia „kĺby“ sa používa, pokiaľ sú...
Čítať ďalej

Reishi liečivá huba extrakt (Lesklokôrka leská)

NapísalMichal 814 2022-04-08
Obľúbené
Všeobecné posilnenie imunitného systému, Terapia alergií, Podpora fyzického a mentálneho zdravotného stavu, Podpora...
Čítať ďalej
Napíšte komentár
Odoslať odpoveď
Prosím prihláste sa pred publikovaním komentára.

Menu

Kontakt

Mobilný kontakt +421 (0) 948 849 894

Email: info@babickinazahrada.sk

Settings

Vytvorte si bezplatný účet, aby ste si mohli ukladať obľúbené položky.

Prihlásiť sa

Vytvorte si účet, aby ste mohli používať zoznam želaní.

Prihlásiť sa